Chính sách đồi trả hàng

 

 

 

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM TẠI GIAYROSATA.COM

 

Áp dụng từ: 01/04/2017

 

I. SẢN PHẨM MỚI:

 

 

Điều kiện đổi Sản phẩm:

 

- Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm (mất thu phí theo qui định và lớn nhất là 30% trên giá hoá đơn).

 

- Sản phẩm đổi không thuộc chương trình ưu đãi giá trị: quà tặng sinh nhật, trúng thưởng gameshow,….

 

 

II. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐÃ QUA SỬ DỤNG:

 

 

 

Điều kiện đổi Sản phẩm:

 

- Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm (mất thu phí theo qui định và lớn nhất là 30% trên giá hoá đơn).

 

- Sản phẩm đổi không thuộc chương trình ưu đãi giá trị: quà tặng sinh nhật, trúng thưởng  gameshow,….

 

 

III. QUY TRÌNH ĐỔI SẢN PHẨM

 

 

 

IV. THÔNG TIN THÊM:

- Từ ngày 01/04/2016 (tại TP.HCM) GIAYROSATA.COM triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy như trước đây.

 

- Đối với khách hàng mua hàng từ thời gian này khách hàng không cần hóa đơn giấy và không bị trừ phí mất hóa đơn khi đổi sản phẩm.

 

- Đối với các khách hàng mua hàng trước thời gian này, Khách hàng vẫn cần có hóa đơn khi đổi sản phẩm, nếu mất hóa đơn sẽ bị trừ phí theo quy định (10% giá trên hóa đơn).

Bài viết khác